FEEL - CẢM GIÁC ĐỈNH

 • FEEL Ultra Thin - Siêu Mỏng 3pcs

  FEEL Ultra Thin - Siêu Mỏng 3pcs

  Giá bán 25000 VND

  ...xem chi tiết

 • FEEL Ultra Thin - Siêu Mỏng 12pcs

  FEEL Ultra Thin - Siêu Mỏng 12pcs

  Giá bán 90000 VND

  ...xem chi tiết

 • Feel 4 in 1 - 12pcs

  Feel 4 in 1 - 12pcshot

       Được sản xuất bởi trang thiết bị hiện đại, BCS Feel với nhiều sản phẩm, mãu mã, kích thước khác nhau và hội tụ các tính năng nổi bật nhất của các loại bao cao su đang trên thị trường Việt Nam hiện tại:

       Bao cao su Feel hoạt động như là một hàng rào cơ học, ngoài nhiệm vụ tránh thai, BCS còn tránh được một số bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) bao gồm HIV/AIDS khi quan hệ tình dục bừa bãi hoặc với bạn tình đang có bệnh LTQĐTD.

       Bao cao su Feel giúp cánh mày râu được chủ động trong việc tránh thai.

       Bao cao su Feel 4 in 1 gồm gân, gai, gel bôi trơn và thuốc kéo dài thời gian quan hệ với chất lidocain và thiết kế eo thắt chống tuột bao.Lưu ý mang bao vào trước 5 phút.

  Giá bán 90000 VND

  ...xem chi tiết

 • Feel 4 in 1 - 3 pcs

  Feel 4 in 1 - 3 pcs

       Được sản xuất bởi trang thiết bị hiện đại, BCS Feel với nhiều sản phẩm, mãu mã, kích thước khác nhau và hội tụ các tính năng nổi bật nhất của các loại bao cao su đang trên thị trường Việt Nam hiện tại:

       Bao cao su Feel hoạt động như là một hàng rào cơ học, ngoài nhiệm vụ tránh thai, BCS còn tránh được một số bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) bao gồm HIV/AIDS khi quan hệ tình dục bừa bãi hoặc với bạn tình đang có bệnh LTQĐTD.

       Bao cao su Feel giúp cánh mày râu được chủ động trong việc tránh thai.

       Bao cao su Feel 4 in 1 gồm gân, gai, gel bôi trơn và thuốc kéo dài thời gian quan hệ với chất lidocain và thiết kế eo thắt chống tuột bao.Lưu ý mang bao vào trước 5 phút.

  Giá bán 25000 VND

  ...xem chi tiết

HIS JEALOUS - 55Ml COVERTLY KISS - 30mL Gel TITAN MAXMAN 50g
STUD 100 Male Genital Desensitizer COVERTLY KISS - 30mL Gel TITAN NGA